Có 1 kết quả:

lãnh nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh trăng lạnh lùng, nói về cảnh vắng vẻ buồn rầu. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như « ( Gió buồn trăng lạnh, đêm như thế nào ).

Một số bài thơ có sử dụng