Có 1 kết quả:

lãnh khí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hơi lạnh.
2. Tên chỉ hệ thống máy lạnh trong nhà.
3. Ngày xưa chỉ chứng bệnh phát sinh khí nghịch vì sự đau thương quá độ. ◇Lương Thư 梁書: “Tu tính chí hiếu, phụ tang hủy tích quá lễ, nhân hoạn lãnh khí” 脩性至孝, 父喪毀瘠過禮, 因患冷氣 (Trữ Tu truyện 褚脩傳) Trữ Tu tính rất hiếu thảo, để tang cha gầy yếu quá độ, mắc bệnh lãnh khí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi lạnh bốc lên — Vẻ lạnh lùng.

Một số bài thơ có sử dụng