Có 1 kết quả:

điêu tạ

1/1

điêu tạ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tàn tạ, điêu tàn

Từ điển trích dẫn

1. Héo tàn.
2. Suy sụp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Héo tàn — Suy sụp.

Một số bài thơ có sử dụng