Có 1 kết quả:

điêu tạ

1/1

điêu tạ

giản thể

Từ điển phổ thông

tàn tạ, điêu tàn