Có 1 kết quả:

phàm lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bài văn ở đầu sách, bày tỏ nội dung, đại chỉ cùng thể lệ biên tập.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bài văn ở đầu cuốn sách, nói về cách biên soạn cuốn sách đó — Lề lối thường tình.

Một số bài thơ có sử dụng