Có 1 kết quả:

phàm tài

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài năng tầm thường.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khả năng tầm thường, không nổi bật.

Một số bài thơ có sử dụng