Có 1 kết quả:

phàm cách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cốt cách trần tục.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp cử chỉ tầm thường.