Có 1 kết quả:

hung triệu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điềm xấu, báo trước việc chẳng lành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điềm xấu, báo trước việc chẳng lành.