Có 1 kết quả:

ao thấu kính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ vật lí học, chỉ cái thấu kính hai mặt lõm, tức thấu kính phân kì ( concvave lens ).