Có 1 kết quả:

xuất đầu lộ diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thò đầu ló mặt. Hình dung ra mặt trước công chúng.