Có 1 kết quả:

hàm số

1/1

hàm số

giản thể

Từ điển phổ thông

hàm số (toán)