Có 2 kết quả:

đao chuỳđao truỳ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Dao và dùi, chỉ lợi ích nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưỡi dao và mũi dùi, chỉ mối lợi thật nhỏ nhặt.

Một số bài thơ có sử dụng