Có 1 kết quả:

điêu ác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giảo hoạt, gian ác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gian xảo hại người. Cũng như Gian ác.