Có 1 kết quả:

phân cát

1/1

phân cát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chia cắt

Từ điển trích dẫn

1. Chia cắt đất đai. ☆Tương tự: “cát cứ” 割據.
2. Cắt chia ra. ◎Như: “phân cát thủ thuật” 分割手術 thuật giải phẫu chia cắt thân thể.
3. Chia nhau chiếm lấy, phân hưởng. ◇Dương Vạn Lí 楊萬里: “Lão phu dữ minh nguyệt, Phân cát nhất thanh loan” 老夫與明月, 分割一清灣 (Đề thập lí đường dạ cảnh 題十里塘夜景) Già này cùng trăng sáng, Chia hưởng vịnh nước trong.
4. Về quân sự, chỉ sự quân đội tiến đánh chia cắt tổ chức quân địch thành nhiều phần, làm cho bị phân tán cô lập, để sau đó tiêu diệt hoàn toàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia cắt đất đai.

Một số bài thơ có sử dụng