Có 1 kết quả:

phân khai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chia ra, tách ra. ◎Như: “bả đông tây phân khai thành lưỡng bán” 把東西分開成兩半 tách cái đó ra làm hai nửa.
2. Tránh, lảng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đại Ngọc thính liễu lãnh tiếu đạo: "Ngã đương thị thùy, nguyên lai thị tha! Ngã khả na lí cảm thiểu tha ni?" Bảo Ngọc bất đẳng thuyết hoàn, mang dụng thoại phân khai” 黛玉聽了冷笑道: "我當是誰, 原來是他! 我可那裏敢挑他呢? 寶玉不等說完, 忙用話分開 (Đệ nhị thập hồi) Đại Ngọc nghe thấy cười nhạt nói: "Tưởng ai chứ chị ấy thì tôi đâu dám." Bảo Ngọc không chờ nói hết, vội nói lảng ra chuyện khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia ra, rời ra.

Một số bài thơ có sử dụng