Có 1 kết quả:

thiết diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong môn hình học không gian, hình bề mặt của một vật thể cắt ngang mà có (tiếng Pháp: section).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Toán học, chỉ cái mặt cắt.