Có 1 kết quả:

hoạch phân

1/1

hoạch phân

giản thể

Từ điển phổ thông

phân chia