Có 1 kết quả:

liệt vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Các ngài, các ông (tiếng xưng hô). ☆Tương tự: “các vị” 各位, “chư quân” 諸君.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các ngài, các ông ( tiếng xưng hô ).