Có 1 kết quả:

liệt xa

1/1

liệt xa

phồn thể

Từ điển phổ thông

tàu hoả, xe lửa