Có 1 kết quả:

liệt xa

1/1

liệt xa

giản thể

Từ điển phổ thông

tàu hoả, xe lửa