Có 1 kết quả:

cương cường

1/1

cương cường

giản thể

Từ điển phổ thông

cứng, rắn, chắc