Có 1 kết quả:

cương mao

1/1

cương mao

giản thể

Từ điển phổ thông

lông cứng