Có 1 kết quả:

sơ độ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lúc bắt đầu.
2. Lúc sơ sinh.
3. Lần thứ nhất.
4. Sinh nhật. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Hội ảo sơ độ, nhân tòng kì tử tế hành vãng vi thọ” 會媼初度, 因從其子婿行往為壽 (Liên Hương 蓮香) Gặp dịp sinh nhật bà lão, (chàng) theo rể của bà đến chúc thọ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc bắt đầu — Lúc chào đời — Cái mức lúc đầu.

Một số bài thơ có sử dụng