Có 1 kết quả:

biệt phong hoài vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mưa to gió lớn. Mưa dầm gió bấc.