Có 1 kết quả:

bào xỉ

1/1

bào xỉ

phồn thể

Từ điển phổ thông

răng của bánh răng