Có 1 kết quả:

lợi bỉ á

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên nước ở Bắc Phi, gần Địa Trung Hải (tiếng Anh: Libya).