Có 1 kết quả:

biệt nhân

1/1

biệt nhân

giản thể

Từ điển phổ thông

người ngoài, người khác