Có 1 kết quả:

biệt danh

1/1

biệt danh

giản thể

Từ điển phổ thông

biệt danh, tên khác