Có 1 kết quả:

biệt thự

1/1

biệt thự

giản thể

Từ điển phổ thông

biệt thự, nhà xây tách biệt ra nơi riêng