Có 1 kết quả:

thích khách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ ám sát người khác.
2. Tên khác của “mai côi” 玫瑰.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ đem theo vật bén nhọn để đâm chết người khác.