Có 1 kết quả:

thích cổ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đời Chiến quốc, “Tô Tần” 蘇秦 đọc sách, khi muốn ngủ gục, liền lấy dùi đâm vào đùi tự làm cho tỉnh. Sau tỉ dụ sự phát phẫn cầu học.

Một số bài thơ có sử dụng