Có 1 kết quả:

khắc tả

1/1

khắc tả

phồn thể

Từ điển phổ thông

khắc chữ, đề chữ