Có 1 kết quả:

thích kích

1/1

thích kích

giản thể

Từ điển phổ thông

kích thích, khiêu khích, kích động, khêu gợi