Có 1 kết quả:

tiền trình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con đường trước mặt. ◇Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然: “Hướng tịch vấn chu tử, Tiền trình phục kỉ đa” 向夕問舟子, 前程復幾多 (Vấn chu tử 問舟子) Hướng về trời chiều hỏi nhà thuyền, Đường đi tới trước còn nhiều mấy?
2. Tỉ dụ thành tựu trong tương lai. ◇Cựu ngũ đại sử 舊五代史: “Phùng sanh vô tiền trình” 馮生無前程 (Chu thư 周書, Phùng Đạo truyện 馮道傳) Phùng Đạo là người không có sự nghiệp tương lai.
3. Chỉ công danh chức vị. ◇Nho lâm ngoại sử 儒林外史: “Tái quá nhất niên, ngã tựu khả dĩ đắc cá tri phủ đích tiền trình” 再過一年, 我就可以得個知府的前程 (Đệ ngũ thập tam hồi) Lại qua một năm thì ta được chức tri phủ.
4. Đặc chỉ hôn nhân. ◇Quan Hán Khanh 關漢卿: “Ngã khán liễu ta mịch tiền trình tiếu nữ nương” 我看了些覓前程俏女娘 (Cứu phong trần 救風塵) Ta định tìm kết hôn với một nàng xinh đẹp.
5. Bàn triền, phí dụng, tiền chi tiêu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường trước mặt, chỉ tương lai.

Một số bài thơ có sử dụng