Có 1 kết quả:

tiền duyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Duyên phận cấu kết trong quá khứ. ◇Lục Du 陸游: “Ba Hạp tương phùng như tạc nhật, San Âm trùng kiến diệc tiền duyên” 巴峽相逢如昨日, 山陰重見亦前緣 (Hồ thượng ngộ đạo ông nãi hạp trung cựu sở thức dã 湖上遇道翁乃峽中舊所識也) Gặp gỡ ở Ba Hạp tưởng như ngày hôm qua, Lại thấy mặt nhau ở San Âm cũng là duyên tiền định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc được định sẵn từ trước.

Một số bài thơ có sử dụng