Có 1 kết quả:

phó tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan võ, đứng hàng nhì trong một đoàn quân, sau vị Tướng quân.