Có 1 kết quả:

cát xả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhẫn tâm vứt bỏ. ◇Tây du kí 西遊記: “Giá bán nhật bất kiến hài nhi, hựu bất tri tồn vong như hà, nhĩ hựu bất kiến lai gia, giáo ngã chẩm sanh cát xả?” 這半日不見孩兒, 又不知存亡如何, 你又不見來家, 教我怎生割捨 (Đệ tam thập nhất hồi) Đã nửa ngày trời chẳng thấy các con nhỏ, cũng không biết sống chết ra sao, chàng cũng không về nhà thì thiếp lòng nào mà bỏ đi cho được?
2. Tiêu phí. ◇Vương Diệp 王曄: “Cát xả kỉ văn tiền, toán kì nhất quái, khán ngã hài nhi kỉ thì hồi gia, khả bất hảo dã?” 割捨幾文錢, 算其一卦, 看我孩兒幾時回家, 可不好也 (Đào hoa nữ 桃花女, Tiết Tử 楔子) Tiêu vài đồng tiền, đoán cho một quẻ, xem con ta bao lâu nữa thì về nhà, chẳng phải là tốt hay sao?