Có 1 kết quả:

cát lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tục lệ Do Thái giáo và Hồi giáo, khi con trai thụ giáo đem cắt miếng da ở đầu sinh thực khí (“bao bì” 包皮), gọi là “cát lễ” 割禮.