Có 1 kết quả:

công tội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Công lao và lỗi lầm.

Một số bài thơ có sử dụng