Có 1 kết quả:

công năng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tài nghề, kĩ thuật.
2. Hiệu năng, công hiệu, hiệu lực.
3. Tài năng. ◇Vô danh thị 無名氏: “Tắc vị nhĩ thư kiếm công năng, nhân thử thượng cam thụ giá tao khang khí tức” 則為你書劍功能, 因此上甘受這糟糠氣息 (Cử án tề mi 舉案齊眉, Đệ tam chiệp) Vì tài năng thư kiếm của ngươi, cho nên mới chịu nhận làm vợ chồng thanh khí.
4. Chỉ người có tài năng. ◇Tào Tháo 曹操: “Thái bình thượng đức hạnh, hữu sự thưởng công năng” 太平尚德行, 有事賞功能 (Luận lại sĩ hành năng lệnh 論吏士行能令) Khi thái bình thì trọng người có đức hạnh; lúc hữu sự, thì khen thưởng kẻ có tài năng.