Có 1 kết quả:

gia lôn

1/1

gia lôn

phồn thể

Từ điển phổ thông

galông (đơn vị đo thể tích của Anh, Mỹ)