Có 1 kết quả:

động tác

1/1

động tác

giản thể

Từ điển phổ thông

động tác, hành động, cử động