Có 1 kết quả:

động lực

1/1

động lực

giản thể

Từ điển phổ thông

động lực, sự thúc đẩy, sự thôi thúc