Có 1 kết quả:

động thủ

1/1

động thủ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. động tay
2. bắt đầu công việc