Có 1 kết quả:

động cơ

1/1

động cơ

giản thể

Từ điển phổ thông

động cơ, động lực, sự thúc đẩy, lý do