Có 1 kết quả:

động mạch

1/1

động mạch

giản thể

Từ điển phổ thông

động mạch trên cơ thể