Có 1 kết quả:

động nghị

1/1

động nghị

giản thể

Từ điển phổ thông

đề nghị, đề xuất