Có 1 kết quả:

trợ từ

1/1

trợ từ

giản thể

Từ điển phổ thông

trợ từ (ngôn ngữ)