Có 1 kết quả:

động tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rung động trong lòng, xúc động.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rung động trong lòng. Xúc động.

Một số bài thơ có sử dụng