Có 1 kết quả:

động từ

1/1

động từ

phồn thể

Từ điển phổ thông

động từ (ngôn ngữ)